بورس ٢۴ : خرید و فروش زمین در تهران بخاطر رشد شدید قیمت ها وارد رکود معاملاتی شده است اما یک منطقه اوضاع کاملا متفاوتی دارد. بهار امسال حجم معاملات خرید زمین مسکونی در شهر تهران ٢٣ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرد. این کاهش خرید و فروش بعد از رشد ١٧۵ درصدی میانگین قیمت زمین در سال ٩٨ نسبت به بهار ٩٧ اتفاق افتاد...

بورس 24 : خرید و فروش زمین در تهران بخاطر رشد شدید قیمت ها وارد رکود معاملاتی شده است اما یک منطقه اوضاع کاملا متفاوتی دارد.

بهار امسال حجم معاملات خرید زمین مسکونی در شهر تهران 23 درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرد. این کاهش خرید و فروش بعد از رشد 175 درصدی میانگین قیمت زمین در سال 98 نسبت به بهار 97 اتفاق افتاد.

رشد قیمت زمین حتی از رشد قیمت مسکن بیشتر بوده است. در بازار مسکن متوسط قیمت ها حداکثر 109 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد.در همه مناطق تهران خرید زمین کاهشی شده است اما در منطقه 5 تهران حجم خرید زمین 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

منطقه 5 تهران حدود 15 درصد از بازار معاملات، حدود 10 درصد از بازار ساخت و ساز و همچنین حدود 9 درصد از بازار خرید زمین،‌ سهم دارد که بیشترین سهم در مقایسه با دیگر مناطق شهر تهران است. این منطقه فعلاً منطقه داغ بازار زمین شناخته می شود.

منطقه 5 تهران بیشترین فراوانی آپارتمان ریزمتراژ را هم در خود دارد.یک زمانی واحدهای مسکونی این منطقه قیمت مناسب برای زوج های جوان داشت اما الان به یکی از گرانترین مناطق تهران بدل شده است!