تمام شدنی نیست این فصل!! بازدهی پانزده روز شهریور ؛ ٩ درصد... «مپنا» ؛ نماد خوباوری! رشد ٣١ درصدی شاخصی که این سهم در آن گروه قرار دارد ، در همین چند روز!!!

بورس 24 : پانزده روز از شهریور ماه گذشته و شاخص بورس تهران با بازدهی خیره کننده 9 درصدی همراه شده است!

جستجوی بورس 24 در میان 40 صنعت حاضر در بازار سهام حاکی از آن است : شاخص صنعت فنی-مهندسی با حضور سهامی همچون مپنا و تکین کو ،بازدهی سنگین بیش از 31 درصدی را به نمایش گذاشته تا این صنعت حاشیه نشین پس از مدت ها حرفی برای گفتن داشته باشد.

این بررسی حاکی از آن است که شاخص صنعت کاشی و سرامیک با بازدهی 16.5 درصدی دومین صنعت پربازده نیمه سپری شده از ششمین ماه سال بوده است.

این در حالی است که سکوی سوم پربازده ترین صنایع بورسی با ثبت رشد 13.8 درصدی به صورت مشترک نصیب شاخص صنایع دستگاه های برقی و فلزات اساسی شده است.

این بررسی نشان می دهد : در این دو هفته سپری شده از ماه ششم سال ، شاخص صنعت سایر معادن با حضور تک سهم تامین ماسه ریخته گری افت قابل توجه 11.6 درصدی داشته و بخش قابل اعتنایی از سودهای ماه های گذشته را از سهامداران خود پس گرفته است.

این در شرایطی است که شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات با حضور تک سهم «های وب» افت قیمتی بیش از 9 درصدی را به خود دیده تا به عنوان دومین صنعت قرمز بورس تهران شناخته شود.شاخص محصولات چرمی نیز با تک سهم گروه صنعتی ملی و تجربه افت قیمت بیش از 4 درصدی به عنوان سومین صنعت قرمز بازار سهام در این دوره زمانی بوده است.

جدول زیر تغییرات شاخص 40 صنعت بورسی را در روزهای سپری شده از شهریورماه نشان می دهد :

شرح شاخص

مقدار شاخص در30 مرداد98

مقدار شاخص در پایان هفته دوم شهریور

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

65195

66025

1.3

مواد دارویی

28781

32435

12.7

انبوه سازی

1814

1963

8.2

رایانه

24240

25627

5.7

ماشین آلات

74925

77544

3.5

فرآورده های نفتی

1091053

1220272

11.8

کانی فلزی

70399

74149

5.3

کانی غیر فلزی

12168

12870

5.8

غذایی به جز قند

12974

14083

8.5

ذغال سنگ

8345

8499

1.8

خودرو

35415

36609

3.4

قند و شکر

45420

48397

6.5

حمل و نقل

7950

8366

5.2

وسایل ارتباطی

6682

7374

10.3

سایر مالی

3804

4088

7.5

انتشار و چاپ

961767

1063613

10.6

محصولات کاغذی

78034

80065

2.6

فلزات اساسی

160237

182350

13.8

شیمیایی

16144

17781

10.1

دستگاه های برقی

1299710

1479424

13.8

سرمایه گذاری ها

5587

6135

9.8

زراعت

67518

72370

7.2

لاستیک

61112

62635

2.5

چند رشته ای صنعتی

24904

27205

9.2

رادیویی

2571

2588

1

فنی مهندسی

2217

2917

31.6

کاشی و سرامیک

8733

10175

16.5

بیمه

12100

12698

4.9

منسوجات

3648

3892

6.7

مالی

320705

337736

5.3

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

74487

65838

11.6

استخراج نفت

1508

1642

8.9

محصولات چرمی

10807

10310

4.6

سیمان

1971

2146

8.9

بانک ها

1365

1407

3

برق و گاز و آب و بخار

598

631

5.5

اداره بازارهای مالی

204

223

9.3

اطلاعات و ارتباطات

371

337

9.2

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

354

371

4.8

شاخص کل

266127

290178

9


نظرات