به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشت و صنعت شریف آباد در ٨ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ حدود ٧۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ١٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.