نفت ایرانول جز یکی از پربازده ترین سهام سال ٩٨ و جز شرکت های برتر گروه روانکار بوده است. علت این امر را می توان در طی نمودن مسیر رو به رشد فروش و سودآوری شرکت جستجو کرد؛ مسیری که در گزارشات مالی این شرکت مشخص و باعث اقبال خوبی از سوی بازار به سهام شرکت شده است.

بورس 24:نفت ایرانول جز یکی از پربازده ترین سهام سال 98 و جز شرکت های برتر گروه روانکار بوده است. علت این امر را می توان در طی نمودن مسیر رو به رشد فروش و سودآوری شرکت جستجو کرد؛ مسیری که در گزارشات مالی این شرکت مشخص و باعث اقبال خوبی از سوی بازار به سهام شرکت شده است.

نفت ایرانول توانسته در 3 ماهه جهش سودسازی 88 درصدی را به نمایش بگذارد و با فروش 629 میلیاردی به سود عملیاتی 106 میلیارد تومانی و سود خالص نزدیک به 82 میلیارد تومان دست یابد.

این رویه رو به رشد فروش و سود سازی شرکت در گزارش مرداد ماه نیز ادامه داشته و با ثبت فروش 234 میلیاردی جمعا در 5 ماهه به فروش 1139 میلیارد تومانی رسیده و به نظر می رسد فروش شرکت در 6 ماهه نزدیک سطوح 1400 میلیارد تومان قرار بگیرد.

در این گزارش چند نکته حائز اهمیت وجود دارد:

ابتدا، فروش 5 ماهه امسال شرکت جهش 83 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.

دوم، شرکت در 3 ماهه دوم، فروش به مراتب بیشتری را به نسبت 3 ماهه اول سال به همراه داشته، و می توان انتظار سود سازی بیشتری در گزارش 6 ماهه از شرکت را داشت.

سوم این که قیمت روانکار به عنوان اصلی ترین محصول در مرداد ماه، 10 درصد بالاتر از متوسط 4 ماهه سال بوده و نشان می دهد، شرکت از وضعیت فروش بسیار خوبی برخوردار می باشد.

عوامل بالا باعث افزایش انتظارات آتی بازار از این سهم شده اند؛ به طوری که قیمت سهام شرکت در حالی با شروع سال 98 در سطوح 827 تومان قرار داشته، با احتساب سود نقدی 145 تومانی مجمع و قیمت فعلی 1250 تومانی سهام شرکت، شاهد ثبت بازدهی خیره کننده 58 درصدی سهام این شرکت بوده ایم، که برای بازه زمانی 5 ماهه رقم قابل توجهی بوده و به عبارتی متوسط ماهانه شرکت بازدهی دو رقمی 11.6 درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.