دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌ های جدیدی را در ارتباط با ایران اعلام کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌ داری آمریکا شرکت‌ های کشتی‌ رانی و نفتی و تعدادی نفتکش به فهرست تحریم‌ های آمریکا علیه ایران اضافه شده‌ اند...

بورس 24: دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌ های جدیدی را در ارتباط با ایران اعلام کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌ داری آمریکا شرکت‌ های کشتی‌ رانی و نفتی و تعدادی نفتکش به فهرست تحریم‌ های آمریکا علیه ایران اضافه شده‌ اند.

منبع: فارس