روز گذشته عبدالرضا جمالی که در کارنامه خود معاونت سیاسی استانداری اصفهان را دارد روزگذشته جایگزین پرویز اخوان در مدیریت شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شد. با وجود این تغییرات مدیریتی بازار سرمایه امیدوار است که سرمایه گذاری توکا فولاد شفاف تر از گذشته عمل کند! سهامداری هم برای بورس ٢۴ نوشته : در توقف نماد شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به علت تغییرات بیش از ٥٠ درصد و کنفرانس خبری سوالات زیادی در خصوص ابهام بازار در مورد شرکت تاراز مطرح گردید که حتی به یک سوال سهامداران که مالکان شرکت هستند ، پاسخ ندادند. از بررسی ها و منابع غیر رسمی خبرهایی از پوشش سود بیش از ٦٠ میلیارد تومانی تاراز (شرکت زیرمجموعه) در ٣ ماهه و ٩٥ میلیارد تومانی در ٤ ماهه به گوش می رسد که اگر این صحبت ها درست باشد ، مدیران شرکت به دلیل عدم افشای اطلاعات با اهمیت بایستی پاسخگوی سهامداران باشند و این موضوع از طریق امور حقوقی سازمان بورس قابل پیگیری است.

سهامداری به بورس 24 پیغام داده که در توقف نماد شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به علت تغییرات بیش از ٥٠ درصد و کنفرانس خبری سوالات زیادی در خصوص ابهام بازار در مورد شرکت تاراز مطرح گردید که حتی به یک سوال سهامداران که مالکان شرکت هستند ، پاسخ ندادند.

از بررسی ها و منابع غیر رسمی خبرهایی از پوشش سود بیش از ٦٠ میلیارد تومانی تاراز (شرکت زیرمجموعه) در ٣ ماهه و ٩٥ میلیارد تومانی در ٤ ماهه به گوش می رسد که اگر این صحبت ها درست باشد ، مدیران شرکت به دلیل عدم افشای اطلاعات با اهمیت بایستی پاسخگوی سهامداران باشند و این موضوع از طریق امور حقوقی سازمان بورس قابل پیگیری است.

بر اساس ماده ٤٩ قانون بازار سرمایه چنانچه شرکت اطلاعات با اهمیتی داشته باشد و از انتشار آن خودداری نماید ، مجازات های جدی در انتظار مدیران خواهد بود.

در حقیقت همواره سازمان بورس این موضوع را مطرح کرده است : چنانچه شرکتی اطلاعات با اهمیتی داشته باشد که منجر به اتفاقات با اهمیت مالی شود این اطلاعات در صورت های مالی باید منعکس شوند. هم اکنون شرکت تاراز از جمله زیر مجموعه های با اهمیت شرکت سرمایه گذاری توکافولاد است.

تاثیرات با اهمیت مالی فعالیت های شرکت تاراز از کل شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری توکافولاد بیشتر است. در نتیجه باید اطلاعات این شرکت منتشر شود اما این اتفاق رخ نداده و تنها سهامدار عمده از این اطلاعات آگاهی دارد.

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در حالی خود را ملزم به افشای اطلاعات شرکتی که تحت مدیریت خود دارد ، نمی داند که ارزش این شرکت زیر مجموعه از خود مارکت سرمایه گذاری توکافولاد بیشتر است. تاثیری که تاراز درسودآوری توکا فولاد دارد از تاثیر سایر شرکت های این شرکت سرمایه گذاری بیشتر است. در نتیجه باید این اطلاعات را منتشر کنند.

اما می بینیم پس از فشارهایی که سازمان بورس به شرکت سرمایه گذاری توکافولاد آورده است ، تازه هفته گذشته صورت های مالی 97 شرکت تاراز را منتشر کرده اند. در شرایط فعلی حداقل کاری که وتوکا می تواند انجام دهد این است که گزارشات سه ماهه تاراز در سال 98 را نیز در کدال منتشر کند.

سهامدار عمده طی سال ٩٧ درصد سهام خود را در شرکت توکا فولاد را از ٢٥ درصد به ٣٥ درصد افزایش داده است ، در قیمت هایی بسیار کمتر از قیمت امروز.

طبق مستنداتی که وجود دارد در سال 97 شرکت تاراز 110 میلیارد تومان سود کرده و تولید 140 هزار تنی داشته است. این سود از محل تفاوت قیمت ورق سرد با ورق گالوانیزه که هزار و 700 تومان بوده در سال 97 به دست آمده است.

آنچه که امسال شرکت تاراز برای تولید هدف گذاری کرده 200 هزار تن است که ظرفیت اسمی شرکت در حال حاضر ۲۵۰ هزار تن است. از سویی تفاوت قیمت ورق سرد و گالوانیزه امسال رقمی حدود چهار هزار و 200 تومان است که یک سود آوری با اهمیتی را در صورت های مالی توکا فولاد ایجاد خواهد کرد و رقم بسیار بالایی خواهد شد.

امروز مارکت شرکت سرمایه گذاری توکافولاد در بورس حدود 1360 میلیارد تومان است ؛ در حالی که مارکت شرکت غیر بورسی تاراز با توجه به سرمایه ای که شرکت دارد و با توجه به ظرفیت تولیدی که امسال می خواهد داشته باشد ، یک رقمی حدود 3 هزار میلیارد تومان است.

شرکت توکا فولاد در حالی خود را ملزم به افشای اطلاعات شرکت تاراز نمی داند که ارزش این شرکت ، از خود مارکت سرمایه گذاری توکا فولاد بیشتر است. با توجه به اطلاعات بااهمیتی که این شرکت می تواند داشته باشد و این که تاثیرات با اهمیت مالی و سودآوری خوبی برای «وتوکا» خواهد داشت ، شرکت مزبور باید به سوالات سهامداران پاسخ دهد.

گفتنی است ، روز گذشته عبدالرضا جمالی که در کارنامه خود معاونت سیاسی استانداری اصفهان را دارد روزگذشته جایگزین پرویز اخوان در مدیریت شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شد.

با وجود این تغییرات مدیریتی بازار سرمایه امیدوار است که سرمایه گذاری توکا فولاد شفاف تر از گذشته عمل کند!