شرکت ذوب آهن اصفهان امروز تیرآهن ١۴ تا ١٨ و همچنین سبد تیرآهن مخلوط را با نرخ پایه ٣۵,٨٢٩ ریال در بورس کالا عرضه کرد که با توجه به حجم تقاضا پایانی معاملات رشد حدود ٩ تا ١۶ درصد ...