گزارشات اخیر ویتانا، نشان از تحولات جدی در این شرکت دارد؛ تحولاتی که در فروش و تاثیر گذاری آن بر روند قیمتی سهام شرکت حادث شده است.

بورس 24: گزارشات اخیر ویتانا، نشان از تحولات جدی در این شرکت دارد؛ تحولاتی که در فروش و تاثیر گذاری آن بر روند قیمتی سهام شرکت حادث شده است.

شرکت طبق شفاف سازی که اخیرا انجام داده، افزایش نرخ خوبی را دریافت و این افزایش نرخ را رسما اعلام کرده است.

حال در گزارش مرداد ماه روند این افزایش نرخ کاملا مشهود می باشد. شرکت برای متوسط 7 ماهه، فروش 14.5 میلیون تومانی به ازای هر تن داشته که در عملکرد مرداد ماه، نرخ های فروش با رشد حدود 14 درصدی به سطوح نزدیک16.5 میلیون تومان در هر تن رسیده است.

اما نکته بسیار جالبتر این که، شرکت در 7 ماهه متوسط ماهانه 1477 تن فروش محصول داشته اما، در مرداد ماه به فروش 1843 تن محصول رسیده است.

ویتانا در متوسط 7 ماهه گذشته فروش ریالی 21 میلیاردی داشته اما، در مرداد ماه فروش ریالی شرکت نیز به بیش از 30 میلیارد تومان رسیده است.

به عبارتی افتتاح و افزایش ظرفیت طرح های توسعه ای شرکت در کنار دریافت افزایش نرخ فروش، سبب تحول هم در زمینه فروش مقداری هم فروش ریالی ویتانا شده است.

نتیجه تحولات در قیمت سهام شرکت منعکس شده است. ویتانا با انتقال نماد خود از بازار پایه به بازار فرابورس در تاریخ 17 تیرماه، با قیمت های 1230 تومان بازگشایی و در کمتر از دو ماه با بازدهی خیره کننده 48 درصدی همراه شد و از قیمت های 1230 تومان به سطوح 1820 تومان صعود کرده و کام سهامداران خود را شیرین کرد.