به گزارش بورس٢۴، سهام شرکت تولیدی نیلی صنعت کرمان روز شنبه شانزدهم شهریور ماه در بازار sme عرضه خواهد شد


نظرات