به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری امید اعلام نمود واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری سپه به صورت یکجا ، نقد و یا شرایطی ( ١٠% نقد و مابقی طبق شرایط اعلامی پیوست از طریق مزایده در بورس اوراق بهادار تهران به دلیل عدم حضور خریدار به انجام نرسید.