بورس ٢۴ : بانک پاسارگاد با انتشار صورت های مالی ١٢ ماهه ٩٧ جهش های قابل توجهی را از نظر عملکردی در تمامی زمینه ها به نمایش گذاشته است.

بورس 24 : بانک پاسارگاد با انتشار صورت های مالی 12 ماهه 97، جهش های قابل توجهی را از نظر عملکردی در تمامی زمینه ها به نمایش گذاشته است.

در گام اول بانک پاسارگاد با رشد قابل توجه 19 درصدی سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی در قسمت درآمدهای مشاع همراه شده است.

در مقابل این جهش، تنها رشد 8 درصدی سود پرداختی به سپرده ها را شاهد هستیم؛ به عبارتی عملیات کنترل نرخ سود سپرده ها و افزایش درآمد تسهیلات دهی سبب جهش حاشیه سود در سال 97 "وپاسار" شده است

همچنین در قسمت درآمدهای مشاع ، سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانک پاسارگاد نیز با رشد قابل توجهی، 59 درصد در سال 1397 به نسبت سال 1396 افزایش داشته است. برآیند این تغییرات مثبت سبب شده تا سهم بانک از درآمدهای مشاع 142 درصد افزایش داشته باشد.

در دیگر سوی درآمدهای غیرمشاع بانک نیز به دلیل عملکرد عالی "وپاسار" در 4 حوزه سود و وجه التزام، درآمد کارمزد، درآمد مبادلات ارزی و سایر درآمدها جهش 48 درصدی را به همراه داشته است، در نهایت جمع درآمدهای بانک 69 درصد رشد داشته است، در حالی که جمع هزینه های بانک تنها 21 درصد رشد داشته است. این امر سبب شده در حالی بانک در سال 96 سود خالص 2.333 میلیارد ریالی داشته باشد، در سال 97 جهش سنگین 722 درصدی سود خالص رقم خورده و سود خالص "وپاسار" به سطوح 19.174 میلیارد ریال افزایش داشته باشد.

اما در دیگر سوی ، بانک اعلام کرده با کنترل نرخ سود سپرده ها بنا بر الزامات بانک مرکزی عمل و سود سپرده های کوتاه مدت در سطوح 10 درصد و سود بلند مدت در سطوح 15 درصد باقی مانده است.

در بازار رقابتی که نرخ سود به 20 درصد رسیده است، بانک با این نرخ ها و کنترل آن توانسته با رشد قابل توجه 36 درصدی در مانده سپرده ها در پایان سال 97 به نسبت سال 96 همراه شود.

به عبارتی بانک در سال 97 با تمرکز بردرآمد های خود با جهش درآمدی و از دیگر سوی با کنترل نرخ سپرده ها و کنترل سایر هزینه های جاری با عدم رشد شدید هزینه ها همراه و همین امر سبب جهش حاشیه سود و سود خالص بانک در سال 97 به نسبت سال 96 شده است.رخدادی که در سال 98 هم ادامه داشته و شاخص های عملیاتی بانک در سال 98 همچنان صعودی و شاخص هزینه ای بانک در سال 98 همچنان تحت کنترل بوده و روند عالی سال 97آن در سال 98 هم ادامه دار خواهد بود.

گفتنی است مجمع بانک پاسارگاد چندی پیش صورت های مالی «وپاسار» را با اتفاق آرا تصویب نمود و اخبار مثبتی را از تسعیر ارز و برنامه بورسی شدن شرکت «فناپ» به بازار سهام مخابره کرد.