ذوب آهن با انتشار گزارش مرداد ماه خود سهامداران را سورپرایز کرد. اثرات این گزارش چشمگیر در روند معاملات سهام ذوب و رشد قیمتی این سهم نمودار شد.

بورس 24: ذوب آهن با انتشار گزارش مرداد ماه خود سهامداران را سورپرایز کرد. اثرات این گزارش چشمگیر در روند معاملات سهام ذوب و رشد قیمتی این سهم نمودار شد.

ذوب در عملکرد 4 ماهه فروش 3286 میلیارد تومانی را داشته است؛ به عبارتی در این 4 ماه شاهد متوسط فروش 821 میلیارد تومانی بود.

اما به یک باره شرکت در مرداد ماه متحول شده و به فروش سنگین 1050 میلیارد تومانی رسیده، تا جمع فروش شرکت در 5 ماهه به بیش از 4336 میلیارد تومان بالغ شود.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت می شود که شرکت در 5 ماهه سال قبل فروش 2178 میلیارد تومانی داشته است. به عبارتی فروش 5 ماهه امسال جهش سنگین 99 درصدی را به ثبت رسانده است. به این ترتیب فروش ذوب و سود سازی این شرکت نیز با تحول خوبی همراه خواهد شد.

اما نکته بسیار مهم در ذوب وضعیت فروش مقداری شرکت می باشد؛ یعنی علاوه بر رشد قیمت های فروش شرکت در فروش مقداری هم متحول شده است.

در 5 ماهه سال قبل شاهد ثبت فروش 743 هزار تنی برای ذوب بودیم. در سال جاری فروش مقداری شرکت به سطوح 979 هزار تن رسیده و به عبارتی هم شاهد تحول در نرخ های فروش و هم تحول در میزان و مقدار فروش این شرکت هستیم.

در نهایت با این گزارش دهی و فروش عالی می توان انتظار صورت های مالی 6 ماهه پر سودی را برای ذوب داشته باشیم و شکل گیری روند صعودی سهم در بازار سرمایه دلیل بنیادی دارد.

همانطور که از سوابق معاملاتی ذوب مشخص است، شرکت در مدت کوتاهی از قیمت های 150 تومان به سطوح 180 تومان رسیده و بازدهی 20 درصدی را برای سهامداران خود به همراه داشته است .