به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر اعلام داشت اعلام داشت در نظر دارد یک واحد مسکونی با متراژ ٢٧٠ متر مربع در سمنان و یک واحد مسکونی به متراژ ٢٢۵ مترمربع در قزوین را به فروش برساند.