بورس ٢۴ : شرکت سیمان غرب نیز مانند سایر شرکت های سیمانی محصولات خود را نسبت به گذشته با رشد قیمت می فروشد اما گزارش های این شرکت نشان می دهد که درآمدهای ۵ ماهه ابتدایی سال ٩٨ سغرب نسبت به درآمدهای ۵ ماهه ابتدایی سال ٩٧ تنها یک درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش های ماهانه محصولات این شرکت که شامل کلینکر، سیمان داخلی و سیمان صادراتی است از ٣٢ تا ٨٠ درصد افزایش نرخ داشتند. با این شرایط چرا درآمدهای ۵ ماهه ابتدایی امسال سغرب نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تنها ١ درصد افزایش یافته است؟