بازار سهام که روزهای طلایی ٩٨ را سپری کرده ، ورود قدرتمندی هم به شهریورماه داشت... بازدهی بورس در ٨ روز حدود ۵ درصد! پربازده ترین صنایع و سهم ها ؟ معلومه تک سهم ها

بورس 24 : شاخص کل بورس تهران شهریور ماه را با بازدهی خیره کننده 4.7 درصدی آغاز کرد.

با گذشت یک هفته از شهریور ماه شاخص صنعت انتشار و چاپ با تک سهم افست با بازدهی 20.2 درصدی در رتبه اول ایستاد.

رتبه دوم پربازده ترین صنعت بورس با بازدهی 20.1 درصدی می رسد به شاخص صنعت منسوجات و سهام ایران مرینوس و نساجی بروجرد.حال آن که شاخص صنعت کاشی و سرامیک با 16 درصد بازدهی سومین صنعت پربازده بازار سرمایه در این پروسه 8 روزه بود.

این بررسی بورس 24 حاکی از آن است : شاخص صنعت محصولات چرمی با تک سهم گروه صنعتی ملی و یا همان کفش ملی با افت 10.8 درصدی در این دوره زمانی بیشترین افت قیمتی را به خود دیده است.

همچنین شاخص صنعت سایر معادن با تک سهم تامین ماسه ریخته گری با افت 10.3 درصدی و شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات با تک سهم «های وب» و عقبگرد بیش از 8 درصدی به ترتیب به عنوان دومین و سومین صنعت قرمز بورس تهران شناخته شده اند.

شرح شاخص

مقدار شاخص در30 مرداد98

مقدار شاخص در هفته اول شهریور

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

65195

63103

3.2

مواد دارویی

28781

31782

10.4

انبوه سازی

1814

1987

9.5

رایانه

24240

24556

1.3

ماشین آلات

74925

78649

5

فرآورده های نفتی

1091053

1154327

5.8

کانی فلزی

70399

72585

3.1

کانی غیر فلزی

12168

12809

5.3

غذایی به جز قند

12974

13677

5.4

ذغال سنگ

8345

8770

5

خودرو

35415

35445

0

قند و شکر

45420

49275

8.5

حمل و نقل

7950

8057

1.3

وسایل ارتباطی

6682

7448

11.5

سایر مالی

3804

4117

8.2

انتشار و چاپ

961767

1155929

20.2

محصولات کاغذی

78034

78715

1

فلزات اساسی

160237

169178

5.6

شیمیایی

16144

17066

5.7

دستگاه های برقی

1299710

1360575

4.7

سرمایه گذاری ها

5587

5954

5.7

زراعت

67518

68501

1.4

لاستیک

61112

61566

1

چند رشته ای صنعتی

24904

26264

5.4

رادیویی

2571

2578

0

فنی مهندسی

2217

2433

9.7

کاشی و سرامیک

8733

10131

16

بیمه

12100

12956

7

منسوجات

3648

4382

20.1

مالی

320705

330924

3.2

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

74487

66781

10.3

استخراج نفت

1508

1495

1

محصولات چرمی

10807

9636

10.8

سیمان

1971

2134

8.3

بانک ها

1365

1380

1

برق و گاز و آب و بخار

598

633

5.8

اداره بازارهای مالی

204

214

4.9

اطلاعات و ارتباطات

371

340

8.3

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

354

377

6.5

شاخص کل

266127

278674

4.7