به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۵١٣٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٨٨١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٧ درصد رشد داشته است.