آخرین خبر از بانک ملت یک مقام مسئول : دلیل توقف نماد مشخص است ، پرونده خسارت موضوع در حال نهایی شدن است ، اما اطلاعات آن را نمی توانیم افشا کنیم سیگنال های مالی مثبت از گزارش خیره کننده جدید «بانک ملت»