به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی خارک در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٢٣٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٩١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٧ درصد رشد داشته است.