به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٨۴۶٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١٧٠٩ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١١۴ درصد رشد داشته است.