این ۵ نفر «کگل» را اداره می کنند محمدرضا کرمی شاهرخی و جمشید ملارحمن به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند... ایمان عتیقی،محمود مصری نژاد و یاسر طیب نیا دیگر اعضای هیات مدیره هستند...

بورس 24 : جلسه هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد.

این اولین جلسه هیئت مدیره گل گهر با اعضای جدید است که پس از مجمع عمومی شرکت برگزار می شود.
در این جلسه که با ترکیب جدید نمایندگان سهامداران برگزار شد،ضمن تقدیر و تشکر از اعضای قبلی،محمدرضا کرمی شاهرخی و جمشید ملارحمن به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.همچنین ایمان عتیقی،محمود مصری نژاد و یاسر طیب نیا نیز به عنوان سایر اعضای هیئت مدیره معرفی شدند.