بورس ٢۴ : امروز شرکت بورس تهران از تغییر جدید در ترکیب اعضای حقوقی هیات مدیره خود خبر داد و بدین ترتیب «امیر تقی خان تجریشی» جایگزین محمد مهدی بحر العلوم در هیات مدیره نهاد اجرایی بازار سرمایه شد... تجریشی تحلیلگر مسلط بازار سرمایه است که از سه سال پیش پست مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن را در اختیار گرفته است... او دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است و از جمله سمت های او می توان به مدیریت عاملی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، عضویت در هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک و عضویت در هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری اشاره کرد... حضور این چهره جدید در هیات مدیره بورس تهران در کنار ترکیب قبلی نشان دهنده گرایش این نهاد اجرایی به استفاده از نخبگان و تحلیل گران برای اداره بورس تهران با تکیه بر آرای کارشناسی است...

بورس 24 : درست 40 روز پیش بود که مجمع عمومی شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعضای جدید هیات مدیره این نهاد اجرایی بازار سرمایه را انتخاب کرد.

بر اساس مصوبات این مجمع حقوقی های سرشناسی همچون سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری توسعه ملی، شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد، بانک آینده، کارگزاری خبرگان سهام، کارگزاری بورس بیمه ایران و سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و معرفی شدند.

حقوقی های منتخب در مجمع مزبور پس از مدتی به ترتیب چهره هایی همچون وحید رجبیان، سید مهدی سدیدی، علی اکبر امین تفرشی، سولماز وزیرزاده، محمودرضا خواجه نصیری، محمد مهدی بحر العلوم و محمد ابراهیم پورزرندی را به عنوان نمایندگان خود در هیات مدیره شرکت بورس معرفی کردند.

اما امروز شرکت بورس تهران از تغییر جدید در ترکیب اعضای حقوقی هیات مدیره خود خبر داد و بدین ترتیب «امیر تقی خان تجریشی» جایگزین محمد مهدی بحر العلوم در هیات مدیره نهاد اجرایی بازار سرمایه شد.

تجریشی تحلیلگر مسلط بازار سرمایه است که از سه سال پیش پست مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن را در اختیار گرفته است.

او دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است و از جمله سمت های او می توان به مدیریت عاملی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، عضویت در هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک و عضویت در هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری اشاره کرد.

حضور این چهره جدید در هیات مدیره بورس تهران در کنار ترکیب قبلی نشان دهنده گرایش این نهاد اجرایی به استفاده از نخبگان و تحلیل گران برای اداره بورس تهران با تکیه بر آرای کارشناسی است.