به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آلومینیوم ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٣٧١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٣۴۴ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است.