به گزارش بورس٢۴،دستورالعمل مهم اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس منتشر شد