به گزارش بورس٢۴، فرابورس اطلاعیه بسیار مهمی در خصوص دستورالعمل فروش تعهدی اوراق بهادار در بازار فرابورس و بورس اوراق بهادار را منتشر کرد