بورس ٢۴ : کسانی که به نیت سودگیری اقدام به خرید مسکن می کنند در این روزها سه سوال از خود می پرسند... جوابی که این گروه از خریداران ملک برای این پرسش ها به خود می دهند باعث خروج تقاضای غیرمصرفی از بازار و در نتیجه آرام شدن نسبی قیمت مسکن شده است...

بورس 24 : کسانی که به نیت سودگیری اقدام به خرید مسکن می کنند در این روزها سه سوال از خود می پرسند.

جوابی که این گروه از خریداران ملک برای این پرسش ها به خود می دهند باعث خروج تقاضای غیرمصرفی از بازار و در نتیجه آرام شدن نسبی قیمت مسکن شده است.

سفته بازها با این سه سوال روبرو هستند: «آپارتمان بخرم با چه هدفی؟»، «چه موقع می­ توانم ملک را با قیمت خوب بفروشم؟»، «ملکی که امروز می خرم را چه قیمتی باید بفروشم که سود مناسب کسب کنم؟».

سفته بازان مسکن به این نتیجه رسیده اند که اگر هدف از خرید آپارتمان دریافت سود سرشار از محل فروش است، این هدف با رکود فعلی و عبور بازار از دوره جهش محقق نمی شود.

از طرفی به این زودی ها نمی توان به قیمت خوب از محل فروش آپارتمان رسید. این دور از دسترس بودن سود مناسب بخصوص برای خانه هایی که طی ماه های اخیر به بالاترین قیمت خریداری شده است، شدیدتر است.همچنین امکان محاسبه و تخمین قیمت فروش نیز برای سفته بازان سخت و پیچیده شده است.

از آنجا که در بازار فعلی همه فعالان انتظار کاهش قیمت دارند، پیش بینی فروش با قیمت مشخص غیرممکن است.این وضعیت باعث شده بازار مسکن به سمت رکود بیشتر و ثبات قیمت شده است.