به گزارش بورس٢۴، این روزها حراج دارایی های گروه استراتوس ادامه داشته و این بار بانک سینا تصمیم به عرضه بلوک ۵.٢ درصدی سهام سرمایه گذاری ساختمان که سهام وثیقه گروه استراتوس در این بانک می باشد را دارد بدین ترتیب،در روز شنبه مورخ نهم شهریور ماه شاهد عرضه این بلوک با قیمت پایه هر سهم ١٢٠٧ تومان خواهیم بود