آیا این آمار معتبر است؟ چون برخی حقوقی ها برای فرار از تشریفات عرضه های عمده این روزها به عرضه کننده خرد سهام تبدیل شده اند ؛ نمی توان آمار معاملات خرد را تنها ناشی از تحرکات حقیقی های واقعی بازار ارزیابی کرد...

بورس 24 : در هفته ای که شاخص بورس تهران حدود 2 درصد رشد کرد ؛ معاملات خرد بازار پس از مدت ها درجا زدن در کانال 1200 میلیارد تومانی توانست به کانال 1400 میلیارد تومانی نفوذ کند.

بررسی آماری متغیر ارزش معاملات بورس نشان می دهد که در هفته گذشته 5610 میلیارد تومان سهم به صورت خرد در بورس و فرابورس معامله شده که روزانه معادل 1402 میلیارد تومان در 4 روز معاملاتی است.

هر چند این آمار خوشحال کننده است اما چون این روزها حقوقی ها هم بدون نظارت های لازم در بورس تهران در حال عرضه سهام به صورت خرد هستند دیگر نمی توان آمار معاملات خرد را به تکاپوی حقیقی ها در بورس نسبت داد و نوسان مثبت آن را ناشی از افزایش تحرکات بازیگران خرد در بورس تهران ارزیابی کرد.

طبق مقررات بازار اوراق بهادار ، حقوقی ها باید عرضه های پرحجم خود را در قالب آگهی عرضه بلوکی بفروشند و این فرآیند را در سامانه های رسمی بورس تهران به طور رسمی اعلام کنند ؛ ولی این روزها شاهد عرضه های سنگین آن ها هستیم. بدون طی کردن تشریفات عرضه های عمده و آگهی فروش سهام ، رخدادی که سبب شده در یک روز حتی چند در صد از سهام یک شرکت معامله و مبادله شود.تحرکاتی که از سوی نهاد نظارتی بازار سرمایه قابل پیگرد و رهگیری است.

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

7.144 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

4.742 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

6.265 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

4.030 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

11.348 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

7.919 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

10.837 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

7.091 میلیارد تومان

هفته اول تیر

9.557 میلیارد تومان

هفته اول تیر

5.879 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

7.747 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

4.523 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

10.302 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

5.951 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

9.371 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

6.288 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

8.379 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

4.861 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

7.518 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

4.931 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

9.597 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

6.071 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

8.126 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

5.024 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

8.997 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

5.610 میلیارد تومان