بازدهی ۵ ماهه بازار ۴٩ درصد سود خارق العاده سهامداران «چرم پوش» برابر با ٣٨٨ درصد!! روزهای شاد سهامداران کاغذ و زراعت این جدول را مرور کنید...

بورس 24 : با گذشت 5 ماه از سال 1398 شاخص کل بورس تهران با بازدهی قابل توجه 49 درصدی همراه شده است.

جستجوی بورس 24 در میان صنایع پربازده بازار در 155 روز سپری شده از سال 1398 نشان می دهد : در این پروسه زمانی شاخص صنعت محصولات چرمی با بازدهی خیره کننده 388 درصدی همراه شده و رتبه نخست پربازده ترین صنعت بورس را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که شاخص صنعت زراعت با بازدهی سنگین 323 درصدی ، دومین صنعت پربازده بازار در این دوره 5 ماهه بوده ، صنعتی با حضور شرکت های دامپروری و کشاورزی.

این بررسی نشان می دهد : شاخص صنعت محصولات کاغذی با بازدهی بیش از 241 درصدی و با حضور سهام کارتن ایران و کاغذسازی کاوه ، سومین صنعت پربازده بورس تهران در دوره 155 روزه سپری شده از سال بوده است.

بررسی بورس 24 نشان می دهد که در این دوره 5 ماهه هیچ یک از صنایع منفی نبوده و سهامدارانی که از ابتدای سال همراه بورس بوده اند ، زیانی شناسایی نکرده اند.

شرح شاخص

مقدار شاخص در28 اسفند 97

مقدار شاخص در30 مرداد98

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

31232

65195

108.7

مواد دارویی

13961

28781

106.1

انبوه سازی

857

1814

111.7

رایانه

17913

24240

35.3

ماشین آلات

29655

74925

152.6

فرآورده های نفتی

750390

1091053

45.4

کانی فلزی

57464

70399

22.5

کانی غیر فلزی

5062

12168

140.4

غذایی به جز قند

5751

12974

125.6

ذغال سنگ

4167

8345

100.3

خودرو

19308

35415

83.4

قند و شکر

21647

45420

151.4

حمل و نقل

4900

7950

62.2

وسایل ارتباطی

3067

6682

117.9

سایر مالی

2408

3804

58

انتشار و چاپ

324964

961767

196

محصولات کاغذی

22842

78034

241.6

فلزات اساسی

130299

160237

23

شیمیایی

11201

16144

44.1

دستگاه های برقی

623288

1299710

108.5

سرمایه گذاری ها

3060

5587

82.6

زراعت

15946

67518

323.4

لاستیک

33834

61112

80.6

چند رشته ای صنعتی

18239

24904

136.5

رادیویی

1405

2571

83

فنی مهندسی

1065

2217

108.2

کاشی و سرامیک

3543

8733

146.5

بیمه

5823

12100

107.8

منسوجات

1621

3648

125

مالی

205265

320705

56.2

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

28964

74487

157.2

استخراج نفت

881

1508

71.2

محصولات چرمی

2213

10807

388.3

سیمان

982

1971

100.7

بانک ها

921

1365

48.2

برق و گاز و اب و بخار

480

598

24.6

اداره بازارهای مالی

115

204

77.4

اطلاعات و ارتباطات

206

371

80

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

148

354

139.2

شاخص کل

178659

266127

49