بورس ٢۴ : وزارت راه و شهرسازی با انتشار نموداری از روند تغییرات قیمت مسکن و نرخ دلار در تهران اعلام کرد: بین نوسانات بازار ارز و بازار مسکن هم حرکتی وجود دارد. معاونت مسکن و ساختمان در توضیح این نمودار تاکید کرده است: بازار مسکن از نوسانات نرخ ارز تاثیر می پذیرد و هر زمان نرخ دلار افزایش می یابد یا جهش می کند، قیمت مسکن نیز به تبعیت از آن بالا می رود.

بورس 24 : وزارت راه و شهرسازی با انتشار نموداری از روند تغییرات قیمت مسکن و نرخ دلار در تهران اعلام کرد: بین نوسانات بازار ارز و بازار مسکن هم حرکتی وجود دارد.

معاونت مسکن و ساختمان در توضیح این نمودار تاکید کرده است: بازار مسکن از نوسانات نرخ ارز تاثیر می پذیرد و هر زمان نرخ دلار افزایش می یابد یا جهش می کند، قیمت مسکن نیز به تبعیت از آن بالا می رود.

گزارش این معاونت بیانگر آن است که تغییر هر دو متغیر یعنی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی صورت پذیرفته است و این روند از سال ۱۳۹۷ نشان ‌دهنده شتاب بیشتر در افزایش نرخ ارز و بنابراین کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین افزایش قیمت مسکن در کشور به عنوان یک دارایی با دوام از نیمه‌ های سال ۹۷ در تطابق با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قابل ‌ملاحظه ‌ای پیدا کرده است.

در این نمودار، اثر کاهش قیمت دلار در زمستان سال گذشته، به خوبی بر روی تغییر جهت روند رشد قیمت مسکن قابل مشاهده است.

در اواخر سال گذشته بعد از آنکه قیمت دلار از حالت شوک گونه خارج می شود و حتی کاهش پیدا می کند نرخ رشد قیمت مسکن نیز کم می شود.