به گزارش بورس٢۴،مجمع عمومی عادی به طور سالانه گروه مپنا با حضور بیش از ۹۳ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد. عباس علی آبادی مدیر عامل گروه مپنا پس از تشکر بابت اعتماد ۱۰ ساله سهامداران به وی در جمع سهامداران از اقدامات سال مالی ۹۷ شرکت متبوعش این طور گفت: تنوع دهی به سبد محصولات از جمله اقدامات ما بوده است.