یکی از کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران در دریای سرخ دچار نقص فنی شد.

بورس 24: یکی از کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران در دریای سرخ دچار نقص فنی شد.

کشتی HELM در ساعت ۶:۳۰ صبح روز سه شنبه ۲۹ مرداد به وقت تهران در ۷۵ مایلی شمال بندر ینبع در دریای سرخ دچار نقص فنی شد.

مهندس جبل عاملی مدیر فنی شرکت ملی نفتکش در این خصوص گفت: کارکنان کشتی در حال برطرف کردن نقص ایجاد شده هستند و شناور از لحاظ ایمنی در شرایط پایدار و با ثبات است.

او بیان کرد: خوشبختانه کارکنان کشتی در وضعیت ایمن به سر می‌برند.

مهندس جبل عاملی با بیان اینکه اقدامات لازم برای رفع مشکل کشتی در حال انجام است، تاکید کرد: کارکنان کشتی در وضعیت آمادگی کامل به سر برده و در حال رفع مشکل ایجاد شده هستند.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی نفتکش