حرکت ما از بنگاه‌ داری به سمت سهام‌ داری خواهد بود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان مهر ماه شستا به طور کامل در بورس قرار می‌ گیرد و حرکت این وزارتخانه در این خصوص از بنگاه‌ داری به سمت سهام‌ داری خواهد بود...

بورس 24: شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان مهر ماه شستا به طور کامل در بورس قرار می‌ گیرد و حرکت این وزارتخانه در این خصوص از بنگاه‌ داری به سمت سهام‌ داری خواهد بود.

منبع: فارس