آن هم قبل از طرح در محاکم در جلسه امروز شورای عالی قضایی، دستور العملی به تصویب رسید، که بر اساس آن...

بورس 24: به دستور رئیس قوه قضائیه، تمام پرونده‌های قضایی قبل از طرح در محاکم، باید به شورای حل اختلاف بروند. 

در جلسه امروز شورای عالی قضایی، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن تمام دادگاه‌ ها و دادسراها مکلف شدند برخی پرونده‌ ها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند. 

بر اساس این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه‌ قضائیه رسید، ارجاع پرونده‌ های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.

گفتنی است، متن کامل این دستورالعمل متعاقبا منتشر خواهد شد.

منبع: فارس