آمریکا آزار دارد ما دنبال کاهش تنش هستیم، ولی آمریکا به دنبال تشدید تنش است و...

بورس 24: ظریف طی سخنانی گفت: آمریکا به دنبال افزایش تنش در منطقه است. وی در کنفرانس خبری مشترک با همتای فنلاندی ادامه داد: توقیف «آدریان دریا» اقدامی غیر قانونی بود و هیچ نهاد بین‌المللی فروش نفت ایران را تحریم نکرده است.

او گفت: اروپا نمی تواند تحریم‌ هایش را به عضو غیر اتحادیه اعمال کند. ما دنبال کاهش تنش هستیم ولی آمریکا به دنبال تشدید تنش است. توقیف نفتکش توسط انگلیس و جبل طارق هیچ مبنایی نداشت.
خوشحالیم این موضوع پایان یافته است.

وی افزود: آمریکا یک حکم سیاسی صادر کرده که غیر قانونی است. به دلیل تحریم‌ ها نمی‌ توانیم درباره مقاصد فروش نفت شفاف باشیم. چرا که آمریکا بصورت غیرقانونی سعی در آزار دیگر کشورها دارد.

منبع: فارس