امروز ۲۷ مرداد ۹۸ در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. هم چنین مظنه تهران نیز با قیمت ۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان معامله می‌ شود. آخرین قیمت هر قطعه نیم‌ سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه ۱ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان است. قیمت سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۹۴ هزار تومان است. گفتنی است، قیمت سکه گرمی نیز ۹۷۹ هزار تومان است...

بورس 24: امروز ۲۷ مرداد ۹۸ در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

هم چنین مظنه تهران نیز با قیمت ۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان معامله می‌ شود.

آخرین قیمت هر قطعه نیم‌ سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه ۱ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان است. قیمت سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۹۴ هزار تومان است.

گفتنی است، قیمت سکه گرمی نیز ۹۷۹ هزار تومان است.

منبع: فردا نیوز