بورس ٢۴ : پس از انتشار برخی گمانه زنی ها درباره مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران ، خبرها از کنار گذاشته شدن ابراهیم حسینی حکایت دارد. گفته می شود عبد الله قدوسی مدیرعامل کنونی پگاه اصفهان جایگزین ابراهیم حسینی در پست مدیریت عاملی شرکت سهامی شیر ایران موسوم به «پگاه» شده است. شرکت سهامی شیر ایران با ۶۴ سال قدمت ، ٢٩ شرکت زیرمجموعه ، بیش از ١٠٠٠٠ نفر پرسنل و ٧ شرکت زیرمجموعه بورسی و فرابورسی از اهمیت بالایی در صنعت غذایی کشور برخوردار است.

بورس 24 : پس از انتشار برخی گمانه زنی ها درباره مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران ، خبرها از کنار گذاشته شدن ابراهیم حسینی حکایت دارد.

گفته می شود عبد الله قدوسی مدیرعامل کنونی پگاه اصفهان جایگزین ابراهیم حسینی در پست مدیریت عاملی شرکت سهامی شیر ایران موسوم به «پگاه» شده است.

شرکت سهامی شیر ایران با 64 سال قدمت ، 29 شرکت زیرمجموعه ، بیش از 10000 نفر پرسنل و 7 شرکت زیرمجموعه بورسی و فرابورسی از اهمیت بالایی در صنعت غذایی کشور برخوردار است.

صندوق بازنشستگی کشوری و گروه صنایع بهشهر از جمله سهامداران عمده این شرکت به شمار می روند.هنوز هیچ یک از مقامات رسمی تغییرات مدیریتی در پگاه را تائید نکرده اند اما خبرها از کنار گذاشته شدن ابراهیم حسینی حکایت دارد.