بورس ٢۴ : میل به خرید ملک کلنگی در تهران رو به افزایش است و در ماه های اخیر نیز این نوع معاملات نسبت به خرید واحدهای مسکونی با سن بنای کم، تقویت شده است... منظور از ملک کلنگی آپارتمان های بالای ٢٠ سال ساخت است که سازنده ها معمولاً برای ساخت و سازهای جدید خود سراغ آن ها می روند و با مالکان این املاک به شکل نوسازی مشارکتی توافق می کنند...

بورس 24 : میل به خرید ملک کلنگی در تهران رو به افزایش است و در ماه های اخیر نیز این نوع معاملات نسبت به خرید واحدهای مسکونی با سن بنای کم، تقویت شده است.
منظور از ملک کلنگی آپارتمان های بالای 20 سال ساخت است که سازنده ها معمولاً برای ساخت و سازهای جدید خود سراغ آن ها می روند و با مالکان این املاک به شکل نوسازی مشارکتی توافق می کنند.
اما در ماه های اخیر فقط سازنده ها نبوده اند که خانه های کلنگی را خریداری کردند بلکه خریداران مسکن هم به این سمت کشیده شده اند.
سهم خانه های کلنگی از کل معاملات مسکن در تهران از 10 درصد سال گذشته به نزدیک 13 درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است. حال این که سهم خانه های نوساز از معاملات مسیر برعکس را طی کرده و از 50 درصد سال گذشته به زیر 40 درصد افت کرده است.فروش نوسازها در بازار مسکن تهران نسبت به سال گذشته نزدیک به 70 درصد کاهش یافته است اما میزان کاهش فروش خانه های کلنگی حدود 59 درصد بوده است.
همه آمارها از مناسب بودن شرایط فروش خانه های کلنگی حکایت می کند.علت این موضوع به اختلاف قیمت خانه های کلنگی با خانه های کم سن مربوط است.
میانگین قیمت خانه های کلنگی که در ماه گذشته در تهران فروش رفته 17 درصد ارزانتر از واحدهای نوساز بوده است.در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران مترمربعی در حدود 13 میلیون و 500 هزار تومان است اما خانه های کلنگی با میانگین قیمت 12 میلیون و 800 هزار تومان معامله می شود که 5 درصد ارزان تر از میانگین قیمت شهر است.سرمایه گذاران ملکی می دانند رشد قیمت زمین در بلندمدت اندکی بیشتر از رشد قیمت مسکن است.