به گزارش بورس٢۴،از روز دوشنبه چهارم شهریور ماه به مدت ۵ روز کاری شاهد پذیره نویسی واحد های سرمایه گذاری صندوق دارا الکوریتم در بازار فرابورس خواهیم بود