عضو شورای عالی بورس : ساختارهای معاملاتی ما در بازار سرمایه ضعف هایی دارد و نمی دانم آیا آمادگی برای ورود چهل تا پنجاه میلیون سهامدار جدید را به بازار سرمایه داریم یا خیر؛ به ویژه اینکه پیش بینی ما این است که در روزهای اول وارد شدن سهام عدالت حجم فروش معاملات بالا خواهد بود... فکر می کنم که ماجرا از سوی دولت تاکنون نهایی نشده است. به هر حال وقتی که شیوه معاملاتی یا عرضه سهام عدالت در بورس نهایی شود آن زمان شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند نرم افزارهای خود را تکمیل کند و همین طور زیر ساخت ها را فراهم آورد. اما به طور حتم دوستان ما در سپرده گذاری مرکزی هم در برخی از جلسات حضور داشتند و برای این عرضه حتما برخی از زیر ساخت ها فراهم شده است...

بورس 24: سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس در گفت وگو با خبرنگار بورس۲۴ در خصوص سرانجام تجمیع نمادهای بورس انرژی و چگونگی تعیین و تکلیف آن گفت: این موضوع چند باری در شورای عالی بورس مطرح و نهایتا منجر به این شد که سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد مناسب تری را برای انجام آن ارائه کند. در حقیقت پیشنهاد سازمان این بود که آرام آرام این نمادها با یکدیگر تجمیع شوند که دلیل آن، وجود ملاحظات اساس نامه ای در شرکت بورس انرژی است. همچنین باید زمینه ای برای اصلاحات لازم در اساسنامه شرکت بورس انرژی فراهم شود. بنابر این تصمیم گیری در خصوص این موضوع موکول به آینده شد تا مجدد سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد جدیدی را ارائه کند. بر همین اساس نیز از دستور کار شورای عالی بورس خارج شد.

وی در ادامه تصریح کرد: البته به نظر می رسید پیشنهادی که دوستان ما در سازمان بورس ارائه دادند پیشنهاد بدی نباشد اما جای بهبود جدی داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که ابتدا مشکل به طور کامل حل شود. بعد از آن ماجرا، اتفاقاتی در بازار افتاد، از جمله موضوع بازار پایه، انتشار اوراق توسط دولت و هم اکنون نیز موضوع سهام عدالت که دوباره داغ شده مطرح شد و پس از آن نیز فراز و فرودهای زیادی در بازار سرمایه داشتیم و به نظر می رسد که تجمیع نمادهای بورس انرژی از آن حساسیت اولیه خود خارج شده است.

سعید اسلامی بیدگلی با بیان اینکه نباید بگذاریم این بحث کهنه شود و هرچه زودتر باید راهکار جدیدی ارائه شود، افزود: امیدوارم که سازمان دوباره موضوع را به زمانی که دوباره حجم معاملات در بورس انرژی بخواهد افزایش پیدا کند موکول نکند. ما حدسمان این است که مجدد در مجمع سال آینده این اتفاق رخ دهد. به دلیل اینکه در زمانی که انتخابات هیات مدیره برگزار می شود، افرادی که دوست دارند کرسی هایی داشته باشند، به سهام هجوم می آورند. بنابراین امیدواریم که سازمان خیلی سریع تر بتواند ماجرا را حل کند.

او گفت: پیشنهاد اولیه ای هم که داده شد بد نبود. به نظر می رسد برای انجام این کار، فکر ها آماده شده، منتهی امیدوارم موضوع از ریشه حل شود و فقط یک راه حل موقتی ارائه نشود.

پیش بینی حجم بالای معاملات برای فروش سهام عدالت در آینده

او همچنین در خصوص مباحثی که در رابطه با سهام عدالت مطرح می شود و اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی تا چه حد از زیر ساخت های مناسب برای انجام خرید و فروش سهام عدالت برخوردار است، گفت: بهتر است شرکت سپرده گذاری مرکزی در این خصوص توضیحاتی را ارائه کند چرا که در جلسه حضور داشته و موظف هستند زیر ساخت هایی را فراهم کنند. هر چند گمان می کنم هنوز راهکارهای ورود سهام عدالت به بورس و شیوه معاملات آن نزد دولت مردان هم نهایی نشده است. به همین دلیل اظهار نظرهای بسیار متفاوتی می شنویم. در واقع ماجرای تجمیع این ها در صندوق سرمایه گذاری یا عرضه تک تک سهام شان به طور مرتب از دهان بسیاری از مسئولان در حال شنیده شدن است.

این عضو شورای عالی بورس اظهار کرد: فکر می کنم که ماجرا از سوی دولت تاکنون نهایی نشده است. به هر حال وقتی که شیوه معاملاتی یا عرضه سهام عدالت در بورس نهایی شود آن زمان شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند نرم افزارهای خود را تکمیل کند و همین طور زیر ساخت ها را فراهم آورد. اما به طور حتم دوستان ما در سپرده گذاری مرکزی هم در برخی از جلسات حضور داشتند و برای این عرضه حتما برخی از زیر ساخت ها فراهم شده است.

او در پایان تاکید کرد: طبیعتا ساختارهای معاملاتی ما ضعف هایی دارد و نمی دانم آیا آمادگی برای ورود چهل تا پنجاه میلیون سهامدار جدید را به بازار سرمایه داریم یا خیر، به ویژه اینکه پیش بینی ما این است که در روزهای اول وارد شدن سهام عدالت حجم فروش معاملات بالا خواهد بود.