مرد سال های طویل خصوصی سازی در چنگال قانون اردیبهشت ماه امسال بود، که ۱۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌ های متعدد تخلف در واگذاری‌ ها شدند. صبح روز گذشته فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد و به این ترتیب پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شد، اما تنها چند ساعت پس از این تغییر، خبر بازداشت پوری حسینی از سوی دستگاه قضا، در رسانه ها منتشر شد. در ادامه این سلسله اخبار و در دقایق آخرین روز چهارشنبه یک منبع آگاه در دادگستری استان تهران خبر بازداشت پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی را تایید کرد...

بورس 24: اردیبهشت ماه امسال بود، که ۱۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌ های متعدد تخلف در واگذاری‌ ها شدند.

صبح روز گذشته فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد و به این ترتیب پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شد، اما تنها چند ساعت پس از این تغییر، خبر بازداشت پوری حسینی از سوی دستگاه قضا، در رسانه ها منتشر شد.

در ادامه این سلسله اخبار و در دقایق آخرین روز چهارشنبه یک منبع آگاه در دادگستری استان تهران خبر بازداشت پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی را تایید کرد.

منبع: مهر