به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سیمان آرتا اردبیل با فروش١۶میلیارد تومانی تیرماه سال جاری رکورد فروش ماهانه خود در دو سال اخیر را شکست.مجموع فروش شرکت در ٧ماهه منتهی به تیر ٩٨ نیز ۶۶میلیارد تومان می باشد.