به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در اصلاحیه گزارش عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ مبلغ فروش تیر ماه را از ١۶١١ به ١٧٧۴میلیارد تومان افزایش داد. به این ترتیب این شرکت در مدت یاد شده مجموعا از فروش محصولات خود ۶٧١۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.