در هشت ماه گذشته ٣١ شرکت تابعه شستا ۵ هزار و دویست و سی‌ و نه میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند...

بورس 24: در هشت ماه گذشته 31 شرکت تابعه شستا 5 هزار و دویست و سی‌ و نه میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند.

این افزایش سرمایه از محل آورده مطالبات، سود انباشته و عموما تجدید ارزیابی دارایی‌ ها صورت پذیرفته است. 

از دلایل افزایش سرمایه شرکت‌ های تابعه شستا علاوه بر تامین مالی و تسریع در اجرای پروژه‌ ها، اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌ های مالی، می‌ توان خروج برخی شرکت‌ ها از شمول ماده 141 قانون تجارت و استفاده از ظرفیت‌ های قانونی بودجه در جهت تجدید ارزیابی دارایی را نیز عنوان کرد.

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت‌ سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی، بر اساس این گزارش افزایش قدرت رقابت‌ پذیری، افزایش راندمان و چابکی شرکت‌ ها در اجرای پروژه‌ ها از نتایج این افزایش سرمایه خواهد بود.