شرکت پالایش نفت تهران امروز وکیوم باتوم با افت ٢۴ درصدی به قیمت پایه ٢۵,٩۶٢ ریال....