به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین قرارداد خرید کالا و تجهیزات سخت افزاری به ارزش٧.۶۶١.٠٧٨یورو منعقد کرده است.