به جز پلی پروپیلن شیمیایی RPX٣۴۵S نرخ پایه برای سایر محصولات با افزایش جزئی در محدوده قیمتی هفته قبل اعلام شده بود اما در خصوص....