طی حکمی از سوی صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران، رضا صدیق به سمت قائم‌ مقام مدیر عامل این بانک منصوب شد...

بورس 24: طی حکمی از سوی صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران، رضا صدیق به سمت قائم‌ مقام مدیر عامل این بانک منصوب شد.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در حکم حجت‌ اله صیدی خطاب به رضا صدیق آمده است: «به موجب این حکم و با توجه به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به سمت قائم‌ مقام مدیر عامل منصوب می‌ شوید. 

امید است با استعانت از پیشگاه حضرت احدیت و ضمن رعایت مقررات و صرفه و صلاح بانک، وظایف محوله را به نحو احسن و همگام با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به انجام برسانید.»

رضا صدیق در حال حاضر عضو هیئت‌ مدیره بانک صادرات ایران نیز هست.