نخستین عرضه شمش بلوم ارفع در مردادماه امروز با استقبال خوبی از سوی خریداران روبه رو شد و قیمت معامله این محصول بار دیگر به بالای ...