مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومتک امروز برگزار شد.