به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید اعلام داشت قصد واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری سپه به صورت یکجا ، نقد و یا شرایطی از طریق مزایده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد.